تبلیغات
☃  پیامک سرا ☃  - داستان کوتاه(حرف دلتوبزن)

به روز ترین سایت پیامک

 
/////////////////////////////////////
داستان کوتاه(حرف دلتوبزن)
حرف دلتو بزن


 پسری یه دختری رو خیلی دوست داشت که توی یه سی دی فروشی کار میکرد.اما به دخترک

درمورد عشقش هیچی نگفت.هر روز به اون فروشگاه میرفت ویک سی دی می خرید فقط بخاطر

صحبت کردن با اون ...بعد از یک ماه پسرک مرد...وقتی دخترک به خونه اون رفت وازش خبر گرفت

مادر پسرک گفت که او مرده و اون رو به اتاق پسر برد...دخترک دید که تمامی سی دی ها باز

نشده...دخترک گریه کردو گریه کردتا مرد...میدونی چراگریه میکرد؟چون تمام نامه های عاشقانه

اش رو توی جعبه سی دی میگذاشت وبه پسرک میداد![ ] | [ کلمات کلیدی ] : داستان , داستان کوتاه , داستان علشقانه , داشتان عاشقانه کوتاه , داستان بلند , ذاستان زیبا , داستان جدید ,
[ مرتبط با ] : داستان های کوتاه خواندنی های جالب
نویسنده : jakkochulo
زمان : 01:15 ق.ظ